مراحل قرارگيري در صفحه اول گوگل چيست؟

چه طور در صدر نتايج جستجو باشيم؟

صفحه اوليه گوگل براي كليه كسب و شغل ها از اهميت ويژه اي برخوردار‌است .

صفحه اول گوگل , آرزوي هر صاحب اينترنت سايتي است كه لينك و پيوند تارنما خويش را در آن قرار دهد , از اين رو مدام همت مي نمايند شايسته ترين متخصص ها سئوي سايت را براي دستيبابي به‌اين انگيزه استخدام نمايند . همان طور كه ميدانيد , در هر ورقه نتيجه ها گوگل تنها آبادي پيوند نمايش داده مي‌شوند و براي اين‌كه در كاغذ اوليه گوگل قرار بگيريد , مي بايست تماما بنيادي فرآيند سئو سايت را بپيماييد.

 نمايش اطلاعات اين پست
صفحات وبلاگ
[ ]