مراحل قرارگيري در صفحه اول گوگل چيست؟

چه طور در صدر نتايج جستجو باشيم؟

صفحه اوليه گوگل براي كليه كسب و شغل ها از اهميت ويژه اي برخوردار‌است .

صفحه اول گوگل , آرزوي هر صاحب اينترنت سايتي است كه لينك و پيوند تارنما خويش را در آن قرار دهد , از اين رو مدام همت مي نمايند شايسته ترين متخصص ها سئوي سايت را براي دستيبابي به‌اين انگيزه استخدام نمايند . همان طور كه ميدانيد , در هر ورقه نتيجه ها گوگل تنها آبادي پيوند نمايش داده مي‌شوند و براي اين‌كه در كاغذ اوليه گوگل قرار بگيريد , مي بايست تماما بنيادي فرآيند سئو سايت را بپيماييد.

پروسه سئو سايت چيست؟

اسم دامنه

اسم دامنه بايستي كوتاه باشد البته مهمتر از كوتاه بودن اسم دامنه , انطباق مفهومي آن با محتواي وبسايت است , يعني به كار گيري از عبارات حساس حياتي به موتورهاي كاوش و يوزرها امداد مي نمايد تا بتوانند علاوه بر دانستن زمينه كاغذ , راحت خيس آن را به ياد بسپارند .

متا تگ title

يك كدام از مهم‌ترين متاتگ در سئو وب سايت كه تاثير مهمي براي قرار گيري وبسايت در كاغذ نخستين گوگل داراست , متاتگ تيتر يا اين كه به عبارتي title است . يكي او‌لين مكان هايي كه نيز به وسيله گوگل بررسي مي شود , تيتر برگه است . تيتر ورقه مي بايست ميان 30 تا 60 كاراكتر باشد و لغات داراي اهميت مهم هم در آن به فعاليت رود . خوبتر است كه دربين عبارات حياتي با كاراكترهاي خاصي مثل – يا اين كه | مسافت انداخته شود .

متا تگ توضيحات

متا تگ توضيحات در ورقه وبسايت شما نشان داده نمي‌شود البته يكي‌از عامل ها اصلي در قرارگيري آن در كاغذ اوليه گوگل است . اين متاتگ تنها در برگه نتيجه ها جستجوي گوگل نمايش داده مي شود و مي بايست در آن شما بيان نمائيد كه محتواي حياتي اين تارنما راجع‌به چه است .

تگ تيتر H1

اين تيتر مقاله شماست و در صدر محتواي وب سايت قرار ميگيريد مثل تيتر همين مقاله . اين مي بايست با متاتگ تيتر شما مختلف باشد و نبايد به صورت بهينه سازي سايت متن شود , ولي واژه حساس بايستي در آن متن شود ولي بايستي كاربرپسند باشد .

لغات با اهميت درون نوشته

مهم‌ترين مسائل براي ارتقاء جايگاه تارنما و قرارگيري آن در برگه اوليه گوگل , استعمال مطلوب ازكلمات حساس در نوشته است . چگونگي به كار گيري از عبارات حساس در محتواي وبسايت خيلي كليدي است . به كار گيري بيشتراز حد , مورد جريمه گوگل مي شود و به كارگيري خيلي كم نيز اثري در تارنما شما براي قرار گيري در ورقه نخستين گوگل نخواهد داشت .

تگ ALT براي عكس ها

تگ alt شبيه متا تگ تيتر و توضيحات است . اين تگ به گوگل براي جستجوي عكس ها ياري مي نمايد . وقتي كه استفاده كننده عكسي را در نصيب image گوگل كاوش مي نمايد , اين بخت براي شما موجود است عكس شما در بخش هاي ابتدايي نشان داده شود .

پيوند هاي داخلي

پيوند هاي داخلي در واقع لينك و پيوند هاي ميباشند كه منجر اتصال داخلي صحفات داراي ارتباط وب سايت به يكديگر ميشوند . به نوعي آن‌ها‌را نوعي بك پيوند به اكانت مي‌آورند البته بك لينك و پيوند داخلي . نكته اي كه بايستي در آنها در حيث بگيريد , اين است انكر تكست لينك و پيوند هاي داخلي مي بايست كلمه و واژه مهم ورقه متبوع باشد و همينطور رابطه محتوايي در ميان صفحه ها رابطه داده شده باشد . .

لينك يا پيوند هاي خارجي

پيوند هايي مي باشند كه شما به ديگر تارنما ها مي دهيد يا اين كه از ساير تارنما ها اخذ مي‌كنيد . تاثير اين لينك و پيوند ها براي ورقه اوليه گوگل به مراتب خيلي مهمتر از لينك و پيوند هاي داخلي است , به خصوص اين‌كه در صورتي از شبكه‌هاي‌اجتماعي باشد . هرچه محتواي وبسايت شما مطلوب باشد , بخت اخذ پيوند هاي فرنگي به وب سايت شما بيشتر خواهد بود .

سرعت وبسايت

سرعت وب سايت از عامل ها مهمي است كه نقش انتخاب كننده در قرار دريافت كردن وب سايت شما در برگه نخستين گوگل داراست . چه بسا در‌صورتي‌كه همگي مورد ها به خير و خوبي رعايت شود ولي سرعت لود وب سايت بالا باشد , سود منفي برروي مرتبه شما خواهد داشت . سرعت لود فراوان خير صرفا تاثير منفي بر سئوي وب سايت شما داشته باشد , بلكه منجر ترك يوزرها خواهد شد . چه بسا تاخير 1 ثانيه اي در لود , سود به مراتب منفي خواهد داشت .

نقشه Google

اين نكته را در لحاظ داشته باشيد كه شما وبسايت خويش را براي موتورهاي كاوش اوليه از كليه بايستي با صرفه نماييد و اين عمل به خير و خوبي انجام نميشود مگر با داشته يك نقشه وبسايت كه به آنها نقشه كلي مسير پيمايش را معرفي نمائيد .

منبع: https://ismaeilsahab.ir/first-page-of-google/نمايش اطلاعات اين پست
صفحات وبلاگ
[ ]